Δημόσιοι χώροι

Οδοντιατρική κλινική

Τοποθεσία: Δημητριάδος & Κοραή, Βόλος

Χρόνος κατασκευής: 2018

Η «θηλυκότητα» των χαράξεων συνδιαλέγεται με «σκληρά» υλικά και οι λευκοί τοίχοι με σκούρες πινελιές δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για ασθενείς και εργαζόμενους.

Στο δεύτερο όροφο ενός διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου στεγάζεται η οδοντιατρική κλινική, η οποία δημιουργήθηκε από την συνένωση δυο υφιστάμενων διαμερισμάτων-γραφείων. Με σεβασμό στο υφιστάμενο κέλυφος και στα ανοίγματα αυτού διαρθρώθηκε ένας νέος χώρος στον οποίο οι επιμέρους ενότητες τακτοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε και να εξυπηρετούν την ομαλή λειτουργία του ιατρείου και να είναι σε όλες διάχυτο το φυσικό φως.

Ένας λευκός «κυματοειδής» τοίχος διαχωρίζει τους κοινόχρηστους χώρους της κλινικής (υποδοχή- αίθουσα αναμονής) από το εξεταστήριο και το γραφείο του ιατρού. Παράλληλα, καλείται να ενσωματώσει τις μηχανολογικές οδεύσεις του κτιρίου μαζί με τα φέροντα δομικά στοιχεία, για αυτό το ίχνος του σημειακά «χαλαρώνει» δημιουργώντας καμπύλες χαράξεις. Η «θηλυκότητα» των χαράξεων συνδιαλέγεται με «σκληρά» υλικά και οι λευκοί τοίχοι με σκούρες πινελιές δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για ασθενείς και εργαζόμενους.

Πίσω από τον λευκό διαχωριστικό τοίχο έχει οργανωθεί το κύριο τμήμα της κλινικής, ο χώρος του εξεταστηρίου, το γραφείο του ιατρείου και ο χώρος απολυμάνσεων. Στο τέλος του «κυματοειδούς» τοίχου, βρίσκεται το γραφείο υποδοχής-reception μαζί με την αίθουσα αναμονής. Ενώ, πίσω από τον σκούρο «τοίχο φόντο», φιλοξενούνται οι δευτερεύουσες χρήσεις όπως το WC των πελατών και οι βοηθητικοί χώροι.

Όσον αφορά στην οργάνωση των βασικών δομών της κλινικής, αν και η πρόσβαση στο εξεταστήριο και στο γραφείο του ιατρείου φαίνεται να γίνεται από δυο ξεχωριστές εισόδους, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο ο οποίος διαχωρίζεται από μια δίφυλλη γυάλινη συρόμενη πόρτα εξυπηρετώντας στην οπτική συνέχεια αλλά και στη διάχυση του φυσικού φωτός. Προκειμένου να είναι πιο ευχάριστη η παραμονή των ασθενών, στην οροφή του εξεταστηρίου έχει τοποθετηθεί μια αναρτημένη οθόνη η οποία επιτρέπει στον ασθενή να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Για τους τοίχους και τα έπιπλα σε αυτήν την ενότητα επιλέχθηκε το λευκό χρώμα ενισχύοντας την προσπάθεια για δημιουργία ενός χώρου φωτεινού και «καθαρού».

Ακολουθώντας την «κίνηση» των τοίχων, ρευστές «φωτεινές» γραμμές ορίζουν το περίγραμμα των διαφορετικών ενοτήτων και των ψευδοροφών.

Η βασική αρχή που διέπει όλο τον σχεδιασμό είναι η δημιουργία μιας μονάδας η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη μια ευχάριστη χωρική εμπειρία, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Language