Άξιον εστί: πολυχώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στις παρυφές του Βόλου