Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής 149
Δ. Φιλιππιτζής & Συνεργάτες

Κωνσταντά 149
Τ.Κ. 38221, Βόλος

τηλ: 24210 – 58850
fax: 24210 – 78038

e-mail: info@philippitzis.gr