Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τοποθεσία: Βόλος

Χρόνος κατασκευής: 1989-1990

Η κεντρική ιδέα της επέμβασης ήταν η δημιουργία ενός “κτιρίου μέσα σε κτίριο” διατηρώντας το ύφος της εργοστασιακής κατασκευής, τόσο στην οργάνωση του χώρου όσο και στην επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.

Το κτίριο του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασιακού συγκροτήματος της Μεταλλουργικής (πρώην εργοστάσιο Παπαρήγα).

Η κεντρική ιδέα της επέμβασης ήταν η δημιουργία ενός “κτιρίου μέσα σε κτίριο” διατηρώντας το ύφος της εργοστασιακής κατασκευής, τόσο στην οργάνωση του χώρου όσο και στην επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.

Έτσι το κτίριο είναι απλό στη γεωμετρία του και τη διάταξη των χώρων και χαρακτηρίζεται από τοπικές μόνο υπερβάσεις του κανόνα της απλότητας, ιδιαίτερα στα σημεία όπου υπήρχε η ανάγκη σηματοδότησης ορισμένων χρήσεων όπως στους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους των εισόδων, στο αμφιθέατρο και στις εισόδους των αιθουσών διδασκαλίας.

Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που επιχειρεί να σηματοδοτήσει μέσα από την προβολή του συντακτικού της και που το συνειρμικό της απόθεμα περιορίζεται στο να παραπέμπει στον ίδιο το χαρακτήρα του εργοστασιακού κτιρίου.

Μελέτη της «Σύνθεσης Ο.Ε.»: αρχιτέκτονες Κώστας Αδαμάκης, Ελένη Γαλλή, Δήμητρα Νικολάου, Δημήτρης Φιλιππιτζής.