Πέτρινο σπίτι διακοπών στο δάσος

Τοποθεσία: Μηλιές, Πήλιο

Χρόνος κατασκευής: 1999-2002

Αξιώσεις λειτουργικότητας, γεωμετρικής σαφήνειας και απλότητας χειραγωγούν την τελική μορφή, ενώ η οργάνωση των χώρων προδιαθέτει για έναν τρόπο ζωής “απλό και αναγκαίο”, που αποζητά την επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Αξιώσεις λειτουργικότητας, γεωμετρικής σαφήνειας και απλότητας χειραγωγούν την τελική μορφή, ενώ η οργάνωση των χώρων προδιαθέτει για έναν τρόπο ζωής “απλό και αναγκαίο”, που αποζητά την επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, του οποίου η σκυροδέτηση, από τις κολώνες του ισογείου και πάνω, έγινε έχοντας χτίσει την λιθοδομή, εν είδη “ψύχας”. Αυτό προϋποθέτει λεπτομερή μελέτη εφαρμογής και ιδιαίτερη επίβλεψη για τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα στο στάδιο της κατασκευής.

Πέτρα κατεδάφισης, πέτρα “Συκής” Πηλίου μαζί με κροκάλες ποταμίσιες, υφαίνουν τον ιστό της λιθοδομής η οποία αρμολογείται με “κουρασάνι” με προσθήκη ψηφίδας 5mm.

Στον κύριο όγκο του κτιρίου, που είναι εξολοκλήρου πέτρινος, οργανώνεται ο χώρος της εισόδου με το καθιστικό και την κουζίνα με το χώρο του φαγητού στο βάθος, καθώς και ένα ξενώνα. Απαλλαγμένος από εσωτερικά χωρίσματα, στο χώρο του καθιστικού κυριαρχεί μια αίσθηση ανάτασης κάτω από την εμφανή στέγη με την πέτρινη τριπλή γρηπίδα. Η εσωτερική ξύλινη σκάλα κατασκευασμένη από τρενόξυλα πακτωμένα στον εξωτερικό πέτρινο τοίχο οδηγεί στο ανοικτό πατάρι, όπου βρίσκεται το υπνοδωμάτιο με το λουτρό.

Στο μικρότερο όγκο του παράσπιτου φιλοξενείται ξενώνας και εργαστήριο, λουτρό και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι. Οι στέγες κατασκευάστηκαν από ντόπια και “Αγιορείτικη” καστανιά με διπλή μόνωση και επικάλυψη με πλάκες Πηλίου.