Πέτρινο σπίτι διακοπών … μέσα από τις ελιές …

Τοποθεσία: Κάτω Γατζέα, Πήλιο

Χρόνος κατασκευής: 2008-2013

Η προσαρμογή στις μικρές κλίσεις του εδάφους, η διάσπαση των όγκων και η αποκλειστική χρήση φυσικών υλικών όπως πέτρα, ξύλο και φυσικά κονιάματα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση στο τοπίο της περιοχής.

Η πέτρινη κατοικία είναι προσανατολισμένη νοτιοδυτικά ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη εκμετάλλευση της θέας προς τον Παγασητικό κόλπο. Η προσαρμογή στις μικρές κλίσεις του εδάφους, η διάσπαση των όγκων και η αποκλειστική χρήση φυσικών υλικών όπως πέτρα, ξύλο και φυσικά κονιάματα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση στο τοπίο της περιοχής.

Το κτίριο παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τα μορφολογικά του στοιχεία και σαν κατάλυμα διακοπών, αμεσότητα σύνδεσης με τους διαφορετικής ποιότητας εξωτερικούς χώρους διημέρευσης. Στον κύριο διώροφο όγκο περιλαμβάνονται οι βασικοί κοινόχρηστοι χώροι ενώ τα υπνοδωμάτια βρίσκονται στο πατάρι και στο παράσπιτο.

Το υπόγειο πάρκινγκ – αποθήκες είναι μια ολόσωμη κατασκευή από σκυρόδεμα ενώ η ανωδομή είναι αμφίπλευρη πέτρα, με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ενδιάμεσα, εν είδη “ψύχας”. Η φέρουσα λιθοδομή αποτελεί το κυρίαρχο πέτρινο όγκο, με το πατάρι και τα μπαλκόνια να αποτελούν δευτερεύοντα ελαφρά στοιχεία από ξύλο και μέταλλο. Η στέγη ενσωματώνοντας τρεις στρώσεις μονώσεων καθώς και την ζώνη αερισμού, επικαλύπτεται με πλάκες Πηλίου.

Η διαμπερότητα των χώρων, η επιλογή «διαπνέοντων» υλικών επάλειψης και η επιμελημένη μόνωση της στέγης δημιουργούν συνθήκες «άνεσης» σε ένα κέλυφος με μικρό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Όλες οι εξωτερικές διαμορφώσεις, οι τοίχοι αντιστήριξης και οι δαπεδοστρώσεις είναι με υδατοπερατά υλικά, αφήνοντας το πράσινο και τα λουλούδια να μαλακώσουν την πέτρινη αυστηρότητα.