Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου του “I-travel: ταξιδιωτικό πρακτορείο – εισιτήρια – πληροφορίες – αναμνηστικά”