Κεντρική βιβλιοθήκη & κέντρο πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τοποθεσία: Βόλος

Χρόνος κατασκευής: 1999-2004

Πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό δημόσιο κτίριο κυρίαρχο στον αστικό ιστό, όπως πρέπει να είναι η συγκεκριμένη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.

Η αναζήτηση του υπό μελέτη κτιρίου στο παρελθόν μας οδηγεί στις αρχές του αιώνα γύρω στο 1910 όταν κατασκευάστηκε ένα εκλεκτικιστικό κτίριο με έντονα νεοκλασικά στοιχεία ενταγμένο αρμονικά σ’ ένα αντίστοιχο περιβάλλον για τη στέγαση της Τράπεζας Αθηνών.

Η επέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο προσπαθεί να δώσει καινούργια “ψυχή” σύγχρονη και καταλυτική στα υπολείμματα του κελύφους που υφίσταται, ακροβατώντας ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό δημόσιο κτίριο κυρίαρχο στον αστικό ιστό, όπως πρέπει να είναι η συγκεκριμένη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.

Ένα κτίριο που να υποδέχεται, να υποβάλλει, να σηματοδοτεί, να παραπέμπει, να επιβάλλεται, να προτείνει αλλά και να συνηγορεί στην εξέχουσα, από κοινωνικο-πολιτιστική άποψη, λειτουργία της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.

Τονίστηκε με απόλυτη συμμετρία ο κεντρικός πυρήνας στο περίγραμμα και το ύφος του αρχικού κτιρίου και συμπληρώθηκαν τα κενά με ένα κτίριο “φόντο” το οποίο καταρρέει και εξαϋλώνεται (γίνεται τελείως διαφανές) στα άκρα όπου επικάθεται στο περίτεχνα αναστηλωμένο κομμάτι.

Μελέτη της «Σύνθεσης Ο.Ε.»: αρχιτέκτονες Κώστας Αδαμάκης, Ελένη Γαλλή, Δήμητρα Νικολάου, Δημήτρης Φιλιππιτζής.